صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۸۷ برابر ایران

صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا 87 برابر ایران

  •  معاونت بررسی ‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش داد.
  •  معاونت بررسی ‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت تجارت سه کشور ایران ، ترکیه و عربستان با اتحادیه اروپا نشان داده است که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۸۷ برابر صادرات ایران به این منطقه و صادرات عربستان به اتحادیه اروپا ۲۸ برابر صادرات ایران است.
  •  این بررسی ، مجموع صادرات ایران در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۲ به اتحادیه اروپا معادل ۴۶۴ میلیون یورو عنوان شده است. ارزش صادرات ایران به اروپا در پنجمین ماه سال جاری میلادی ( ماه می ) معادل ۱۰۳ میلیون یورو بوده و در مقابل واردات کشور ما از اتحادیه اروپا در همین ماه سه برابر صادرات یعنی به میزان ۳۰۱ میلیون یورو برآورد شده است.
  •  با این حال ارزش کالا و اقلامی که عربستان در پنج ماه نخست سال به مقصد اروپا ارسال کرده ۱۳ میلیارد یورو برآورد شده و این بدان معناست صادرات عربستان در این بازه پنج ماهه به این منطقه، ۲۸ برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست.
  • ارزش صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا بیش از صادرات ایران و عربستان بوده و این کشور طی ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۴۰ میلیارد یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده است . بدین ترتیب صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۸۷ برابر صادرات ایران بوده است.
برچسب ها: بدون برچسب

2 پاسخ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *