حدود-۲۰-میلیون-تن-غلات-اوكراين-با-توافق-جديد-صادر-خواهد-شد

حدود 20 میلیون تن غلات اوكراين با توافق جديد صادر خواهد شد

زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین:

  • ارزش ذخایر غلات اوکراین حدود ۱۰ میلیارد دلار است . حدود ۲۰ میلیون تن محصول از برداشت سال گذشته و محصول فعلی در چارچوب این توافق صادر خواهد شد.
  •  این توافق کاملا در راستای منافع اوکراین است و ارتش اوکراین دسترسی به بنادر را به طور کامل کنترل خواهد کرد.
  •  سازمان ملل مسئول تضمین توافق تاریخی بین اوکراین و روسیه برای صادرات غلات کیف است.
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *