شهر خرو دومین مرکز جمعیتی و یکی از مهمترین قطب های کشاورزی دشت نیشابور است. این شهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات باغی در سطح کشور است و آلوی بخارای خرو شهرت جهانی دارد و به همین خاطر با لقب پایتخت آلو بخارای ایران شناخته می شود.

آلو خشک خواص ملین خود را مدیون فیبر محلول است و فیبر نامحلول موجود در آنها باعث عبور سریع مواد زائد از طریق روده می شود.

آلو

زنبیل خرید